مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  گرایش منابع انسانی /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 15
 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مدیریت
  گرایش دولتی /دانشگاه دانشگاه پیام نور مرند / معدل 14
 • 1374 تا 1385
  دیپلم ریاضی فیزیک
  / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  موسسه قرض الحسنه پرستاری سخاوت
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس توسعه منابع انسانی
 • آذر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۵
  شرکت داده پردازی فن آوا
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس توسعه منابع انسانی
 • فروردین ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۴
  شرکت طنین تارا
  منابع انسانی و آموزش/ کارمند اداری و منابع انسانی
 • فروردین ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۳
  مجتمع علمی آموزشی کوثر
  مشاور تحصیلی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عضو انجمن مدیریت منابع انسانی ایران، عضو انجمن مدیریت منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مسئول فنی نشریه عصر تجارت در مقطع کارشناسی،

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • طرح ریزی و پیاده سازی نظام جذب و استخدام و آزمون های رفتار استخدامی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انجام مصاحبه های منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی به قوانین کار و قراردادها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و تدوین شرح مشاغل شغلی و تجزیه و تحلیل مشاغل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پیاده سازی امور مربوط به بخش رفاهی و انگیزشی پرسنل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پیاده سازی آموزش پرسنل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طرح ریزی و پیاده سازی نظام ارگونومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طرح ریزی پروژه مطالعه فرهنگ سازمانی و سبک رهبری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • استفاده از دستگاه انگشت زنی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استفاده از نرم افزار ERP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استفاده از نرم افزار اکسل و سایر نرم افزار های کاربردی مجموعه آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 1-2
 • کارگاه عملی و نرم افزار حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: شرکت نوآوران مرند
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طرح ریزی و پیاده سازی نظام جذب و استخدام و آزمون های رفتار استخدامی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انجام مصاحبه های منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی به قوانین کار و قراردادها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و تدوین شرح مشاغل شغلی و تجزیه و تحلیل مشاغل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پیاده سازی امور مربوط به بخش رفاهی و انگیزشی پرسنل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پیاده سازی آموزش پرسنل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طرح ریزی و پیاده سازی نظام ارگونومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • طرح ریزی پروژه مطالعه فرهنگ سازمانی و سبک رهبری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com