مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه پیام نور- تهران شمال / معدل 14

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۵
  موسسه صلیب عدالت
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر
 • دی ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۳
  لیزر نوین
  هنر/طراحی/ طراح لباس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • گرافیک( نقاشی، طراحی، نگارگری)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • CRM
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • گرافیک( نقاشی، طراحی، نگارگری)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com