مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی رباتیک
  /دانشگاه پیامنور-واحد قزوین

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  آشنا با زبان برنامه نویسی HTML و آشنا با نرم افزار solid work

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار3dmax
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه ی 3dmax

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com