مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش محیط زیست /دانشگاه امیر کبیر تهران (پردیس ماهشهر) / معدل 15.4
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش طراحی فرایند نفتی /دانشگاه صنعتی قوچان / معدل 14.7

پروژه ها

 • 1395
  مدل سازی حذف اتانل از پساب با استفاده از غشای هالوفایبر
 • 1395
  مدل سازی تصفیه پساب صنایع پلی استایرن با استفاده از تماس دهندههای غشایی الیاف توخالی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • HYSYS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Aspen Plus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی و انجام فرایند های جوشکاری و انواع آن
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با تست های غیر مخرب (NDT)و بازرسی جوش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • داشتن مدرک بازرسی جوش بین المللی (ASNT)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با نرم افزار COMSOL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی کافی با(Word ,Excel)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • HYSYS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Aspen Plus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی و انجام فرایند های جوشکاری و انواع آن
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با تست های غیر مخرب (NDT)و بازرسی جوش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • داشتن مدرک بازرسی جوش بین المللی (ASNT)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با نرم افزار COMSOL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی کافی با(Word ,Excel)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com