مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت بهساز اندیشان تهران
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی و اداری
 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت فناوران کهکشان راه شیری
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی و اداری
 • مهر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت ارتباطات بین المللی تلسی
  مالی و حسابداری/ مشاور مالی و اداری
 • مهر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت یکتا فن ارا
  مالی و حسابداری/ مشاور مالی و اداری
 • فروردین ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۱
  شرکت آرد داران(تک ماکارون)
  مالی و حسابداری/ سرپرست مالس
 • فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۰
  مجموعه شرکتهای گراد
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی اداری
 • فروردین ۱۳۸۴ تا هم اکنون
  شرکت آرد و نشاسته یاسوج
  مالی و حسابداری/ سرپرست مالی

سوابق آموزشی پژوهشی

افتخارات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • بودجه بندی عملیاتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی فرا پیام
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رایورز
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بودجه بندی عملیاتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com