مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابرسی /دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر / معدل 16.8

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴
  شرکت مشاورین ساروبن
  مالی و حسابداری/ کار آموز و کمک حسابدار

  توضیحات: ثبت و بررسی حساب تنخواه گردان
  ثبت دفتر روزنامه
  گرفتن صورت مغایرت بانکی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com