مختصری از من

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • عکاسی ، موسیقی ، تئاتر
  • پینگ پنگ ، شنا ، فوتبال ، بدنسازی
  • شرکت در گروه های روانشناسی بنیاد زندگی

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • انعطاف پذیری
  • خلاقیت و نوآوری
  • رهبری
  • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com