مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی قزوین / معدل 13.91

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  سرپرستی بیمه سامان
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر ارشد
 • دی ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت پخش
  مالی و حسابداری/ حسابرس و مسئول مالی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری (Accounting)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری (Accounting)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com