مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش عمومی /دانشگاه پیام نور / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۸ تا آبان ۱۳۹۴
  کمیته امداد
  مسئول فرهنگی

دانش تخصصی

 • مدیریت امور فرهنگی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ----

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک: icdl درجه 2
دانش تخصصی
 • مدیریت امور فرهنگی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ----
https://.com