مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1393
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 16.5
 • 1393 تا 1393
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 16.5
 • 1390 تا 1392
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 16.5

نقاط قوت رفتاری

 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • دوره مالی و مالیاتی
  60% Complete
  عنوان مدرک: QAL
 • دوره مالیاتی
  60% Complete
  عنوان مدرک: پرشین حساب

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: موسسه همکاران
دانش تخصصی
 • دوره مالی و مالیاتی
  60% Complete
  عنوان مدرک: QAL
 • دوره مالیاتی
  60% Complete
  عنوان مدرک: پرشین حساب
https://.com