مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی مهندسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه ایوانکی / معدل 15

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com