مختصری از من

به عنوان آشنا به امور حسابداری جهت انجام پیگیری مطالبات و معوقات به صورت نیمه وقت اماده به کار می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه ازاد اسلامی یادگار امام / معدل 15.5

نقاط قوت رفتاری

 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه ازاد اسلامی
 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • نرم افزار حسابداری پاتریس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ای
https://.com