مختصری از من

در ضمن اینکه تسلط خوبی بر مباحث آمار ریاضی و روش های آماری و کنترل کیفیت دارم تسلط خوبی هم بر مبحث برنامه ریزی تولید و مدل سازی آنها توسط نرم افزار گمز دارم

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه تهران شمال

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس به صورت خصوصی آمار مهندسی و روشهای آماری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری

ابزار و نرم افزار

 • کنترل کیفیت آماری نرم افزار مینی تب و نرم افزار گمز
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com