مختصری از من

مریم سادات احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با رتبه 87 در ازمون کارشناسی ارشد و رتبه 6 در آزمون کاردانی به کارشناسی علاقه مند به همکاری با موسسه آموزشی خوارزمی می باشم.

سوابق آموزشی پژوهشی

  • 1394
    انتشار مقالات علمی در همایش ژئوماتیک 1394 و اولین کنگره زمین فضا و انرژی پاک

نقاط قوت رفتاری

  • تعهد و انگیزه خدمت
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com