مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1384 تا 1395
    کارشناسی مکانیک
    گرایش خودرو /دانشگاه اصفهان / معدل 14.96
https://.com