مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد علوم ارتباطات
  /دانشگاه دانشگاه آزاد

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  2مقاله ارسال شده به کنفرانس پژوهشهای نوین در روان شناسی وعلوم اجتماعی. 2مقاله ارسال شده به کنگره بین‌المللی جامع علوم اجتماعی
 • 1393
  2مقاله ارسال شده به کنفرانس پژوهشهای نوین در روان شناسی و علوم اجتماعی، 2مقاله ارسال شده به کنگره بین‌المللی جامع علوم اجتماعی ایران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com