مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1396 تا 1396
  دیپلم
 • 1396 تا 1396
  دیپلم
 • 1384 تا 2009
  دیپلم مهندسی نرم افزار
  گرایش مدیریت برنامه نویسی
 • 0 تا 2017
  دیپلم

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  CXO / Business Head/ Investor
 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  SE Config Team
  CXO / Business Head/ Project analyzer, Developer
 • خرداد ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۹۳
  SE Express Team
  CXO / Business Head/ Project analyzer, Developer
 • شهریور ۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۹۵
  شرکت تولیدی و صنعتی تاوا
  IT - Software & Web / مدیر انفورماتیک
 • خرداد ۱۳۸۴ تا دی ۱۳۸۷
  شرکت درسا آی تی
  CXO / Business Head/ پشتیبانی

پروژه ها

 • 1396
 • 1396
 • 1395
 • 1395
 • 1394
 • 1393
 • 1393
 • 1392
 • 1392
 • 1392
 • 1391
 • 1391

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • (PHP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Zend Framwork
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی ( Social Network Analysis)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Social Engine CMS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mootools
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Spring MVC
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Komodo IDE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ATOM.io
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • (PHP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Zend Framwork
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا اسکریپت (JavaScript)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی ( Social Network Analysis)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Social Engine CMS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mootools
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Spring MVC
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS 3
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com