مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1389
    کارشناسی برق
    گرایش مهندسي الكترونيك /دانشگاه ازاد
  • 1381 تا 1383
    فوق دیپلم برق
    گرایش الكترونيك /دانشگاه سراسري
https://.com