مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه شهاب دانش قم
 • 1386 تا هم اکنون
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه ازاد کرج

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Hfss
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • پروتل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کدویژن
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید و طراحی نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Plc
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
https://.com