مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی ادبیات انگلیسی
  گرایش ادبیات انگلیسی /دانشگاه پیام نور

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر و نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • فرانسوی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com