مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1382 تا هم اکنون
    دیپلم کامپیوتر
    گرایش نرم افزار / معدل 17

افتخارات

  • 1391
    کسب رتبه2کشوری در المپیاد نجوم

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • فونسال
https://.com