مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران / معدل 15.17

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت آوا تک
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارآموزی iOS

  توضیحات: علت اتمام همکاری، عدم امکان همکاری به صورت تمام وقت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی iOS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی Swift
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Xcode
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی iOS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان برنامه نویسی Swift
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com