مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه پیام نور دماوند (مرکز)

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۴
  دفتر بیمه ایران
  کاردانی بیمه
 • دی ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  گروه صنعتی گلرنگ
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارمند نرم افزار
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  دفتر خدمات سایپا
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ کارشناس
https://.com