مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1384
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد امیدیه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • اشنایی با اکسس ، اکسل ، ورد ، و استفاده از نرم افرار انبار داری Gpc
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی کامپیوتر

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com