مختصری از من

My name is Gholamreza Masoumi .After accepted in the Faculty in Ministry of Economy as scholarship students ,for the great interest in islamic studies,started in religion school.
After completing a level 1,in Qom Seminary,continued my education,by passing level 2,3 and After level 4 (last level),i started academic science,I chose Theology-Law,Tehran University for a Master degree
After completing the course,i participated the judges test and after the final acceptance, I tendered my resignation to judges office to understand the relationship and interaction between Islam and the West,I entered the International University of Vienna
Hopefully by effort as a Muslim professor, introduce the concept of true Islam at the international level and answer the doubts about Islam.
Regards.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  دکتری
  /دانشگاه
 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد
  /دانشگاه
 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد الهیات
  گرایش حقوق /دانشگاه تهران / معدل 17
 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد الهیات
  گرایش کلام /دانشگاه موسسه امام صادق( ع) / معدل 16
 • 1380 تا 1386
  کارشناسی Islamic teachings
  گرایش religious jurisprudence /دانشگاه Qom Seminary / معدل 15

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  دادگستری
  حقوق/ قاضی
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  Institute ;اHakim Tebe Sadegh"
  Deputy International
 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  سازمان دامپزشکی استان تهران
  کارشناس حلال
 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شهرداری تهران
  کارشناس فرهنگی
 • آذر ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۳
  دفتر امام جمعه شیراز-کوار
  معاونت فرهنگی
 • مرداد ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۲
  مالی و حسابداری/
 • مهر ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۱
  حوزه علمیه قم
  مدیر داخلی
 • آبان ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۹۰
  پژوهشکده حج
  مقابله گر و ارزیاب مقالات
 • آذر ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۸۹
  ستاد گردشگری دفاع مقدس
  مشاور فرهنگی
 • آذر ۱۳۸۷ تا آذر ۱۳۸۸
  سازمان منطقه آزاد کیش
  مشاور فرهنگی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
 • 1394
  تدریس در دانشگاه آزاد رودهن بعنوان استاد گروه معارف
 • 1394
  تدریس در حوزه علمیه تهران بعنوان استاد عربی
 • 1393
  Professor of Islamic philosophy in "Ahmadie" School - Tehran
 • 1393
  شرکت در دوره آمادگی آیلتس
 • 1393
  تدریس در حوزه علمیه تهران بعنوان استاد رشته فقه و اصول
 • 1392
  تدریس کتاب "متحد غریبه" نگاه تطبیقی به مساله دوستیابی از دیدگاه اسلام و غرب
 • 1389
  انتشار کتاب با عنوان "بلوتوث دوستانه" در زمینه دوستی از دیدگاه اسلام
 • 1387
  آموزش زبان عربی در مرکز عالی تعلیم زبان و معارف اسلامی مرکز جهانی علوم اسلامی

افتخارات

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • Dr.Mokhtari, the former head of the Islamic center of Newcastle,United Kingdom, Head of Research, Proximity of Islamic Schools, Qom
 • Dr.Kasiri: Professor of Theology, University of Vienna

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Marquetry,Mosaic
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • University of Tehran
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزش تئوری بالینی دوره فوریتهای پزشکی
 • hairdresser
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Author
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • lecturer
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marquetry,Mosaic
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • University of Tehran
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزش تئوری بالینی دوره فوریتهای پزشکی
 • hairdresser
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Author
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • lecturer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com