مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه صنعتی شاهرود

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  Freelancing
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس اندروید

  توضیحات: اپلیکیشن فال که دارای امکاناتی مانند فال ماهانه است که در آن بصورت ماهانه فال مربوطه برای هر فرد فرستاده میشود و دارای فال شخصیت شناسی و ... میباشد

 • اسفند ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۶
  Freelancing
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویسی اندروید

  توضیحات: سخت اپلیکیشن آیین نامه رانندگی با امکاناتی چون آزمون و مرور و ...

 • مهر ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵
  سازمان اوقاف و امور خیریه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویسی اندروید

  توضیحات: طراحی و برنامه نویسی برنامه حفظ موضوعی قرآن به روش لایتنر

پروژه ها

 • 1395
  برنامه نویسی جاوا (رزومه ساز)
  تحلیلگر و برنامه نویس
 • 1395
  برنامه نویسی اندروید (سازمان اوقاف و امور خیریه)
  تحلیلگر و برنامه نویس
 • 1394
  MineSweaper
  تحلیلگر و برنامه نویس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • UI/UX
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • sqlite
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی اندروید
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف
 • کار با وب سرویس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Retrofit
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ORM(suger)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Async programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Kotlin
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Butterknife
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MVP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • volley
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • xml
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • android studio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • intellij idea
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • UI/UX
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی جاوا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • sqlite
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی اندروید
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف
 • کار با وب سرویس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Retrofit
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ORM(suger)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Async programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Kotlin
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Butterknife
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MVP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • volley
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • xml
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com