مختصری از من

www.azadkia.com

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی ارشد مدیریت صنایع نساجی
  گرایش مدیریت /دانشگاه امیرکبیر / معدل 14.41

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  پیشروگستران هل
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش
 • فروردین ۱۳۸۹ تا بهمن -۱
  پود ایران
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر کارخانه
 • فروردین ۱۳۸۴ تا بهمن -۱
  پارس دکور
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر تولید

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عکاسی- موسیقی(سنتورنوازی)- دوچرخه سواری- ماهیگیری

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

دانش تخصصی

 • اصول مدیریت
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اصول مدیریت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com