مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی فناوري اطلاعات و امنيت اطلاعات
  گرایش It /دانشگاه موسسه اموزش عالي هادي / معدل 17

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Icdl
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Icdl
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com