مختصری از من

دارای دیپلم علوم تجربی با معدل 17.46
دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت مالی در دانشگاه ازاد واحد تهران شمال
مسلط به NETWORK +
دارای مدرک مدیریت ارتباط مشتری(crm)
ساکن شرق تهران

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت
  گرایش مالی /دانشگاه تهران شمال / معدل 17.82
 • 1394 تا 1395
  دیپلم علوم تجربی
  / معدل 17.4

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  اسنپ
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مدیر عملیات
 • مهر ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۶
  شرکت تولیدی صنعتی ایران واکس
  مالی و حسابداری/ مدیریت مالی و سرپرست خدمات فنی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک مجتمع فنی تهران
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک مجتمع فنی تهران
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com