مختصری از من

پروژه ها

  • 1395
    فانکشن ژنراتور 3 موج با فرکانس 0 تا 10 مگ
    پیمانکار

    توضیحات: با استفاده از ای سی ad9833 و به کمک یک میکر کنترل ای وی ار این پروژرو انجام دادیم بدین صورت که به کمک ارتباط spi و به کمک برنامه نوشته شده بر روی میکرو نوع شکل موج و فرکانس خروجی رو تنظیم می گردد برای مقدار دهی و تنظیم میکرو از چند کلید دیپ سوییچ استفاده گشته

https://.com