مختصری از من

Full Stack Developer

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی
  گرایش فلسفه اسلامی /دانشگاه قم
 • 1385 تا 1390
  کارشناسی مهندسی نرم افزار
  /دانشگاه آزاد شیراز

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۳
  Aryahamrah Co
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ Full Stack Developer
 • شهریور ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵
  Stijlbreuk
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ Full Stack Developer
 • شهریور ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۳
  Freelancer
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ Full Stack Developer
 • شهریور ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۹
  Soshiant Systems
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ Game Engine Developer
 • تیر ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۷
  Soshiant Systems
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ Interactive UI Designer

پروژه ها

 • 1395
  Aryahamrah Payroll Portal
  Backend-Frontend Developer
 • 1395
  Aryahamrah AMI
  UI-UX Developer
 • 1395
  AryaVision Dashboard Builder
  UI-UX Developer
 • 1394
  IranAri Mobile and Web app
  Backend-Frontend Developer
 • 1394
  Mesvakmedia.com
  Backend-Frontend Developer
 • 1394
  Printhub.ir
  Backend-Frontend Developer
 • 1393
  Shayadani Office Automation Project
  Design And Development
 • 1393
  B2cTelecom Online Phone Case Designer
  Backend-Frontend Developer
 • 1392
  Automation software of maintenance department of Civil Aviation Learning Center of Shiraz Airport
  Design And Development
 • 1392
  Ship Tracker 3D
  Design And Development
 • 1391
  5 Dari
  Developer
 • 1390
  Soshiant 2D Game Engine v2
  Design And Development
 • 1389
  Soshiant 2D Game Engine v1
  Design And Development
 • 1389
  Miqat.ir
  Web Developer
 • 1388
  Miss Little Game
  Design and Development

  توضیحات: آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی به کودکان

 • 1387
  Alghadir- a multimedia software (about Alghadir)
  UI-UX Developer
 • 1387
  Nahjolbalaghah- a multimedia software (about Nahjolbalaghah)
  UI-UX Developer
 • 1387
  BaharolAnvar- a multimedia software (about BaharolAnvar)
  UI-UX Developer
 • 1387
  Website and Multimedia app of Technical Seminar of Oil, Gas and Environment - Shiraz 2008
  Design and Development
 • 1387
  Arman57.ir
  Web Developer
 • 1386
  Mobin - a multimedia software (about Quran)
  UI-UX Developer
 • 1386
  Islamic Games
  Deveveloper
 • 1386
  Vesalgroup.net
  Web Developer

افتخارات

 • 1392
  بهترین نرم افزار سبک زندگی و روابط خانوادگی برای نرم افزار پنج دری
  جشنواره رسانه های دیجیتال خانواده - تهران 1392
 • 1388
  عنوان شایسته تقدیر بخش بهترین اثر مبلغ و مروج نماز برای نرم افزار بازی های اسلامی
  سومین جشنواره رسانه های دیجیتال - تهران 1388

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Software Development
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Data Visualization
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • NLP
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft .NET Framework
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Node.js
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PHP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AngularJS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Git
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • LAMP Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Software Development
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Data Visualization
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • NLP
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com