مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش راه و ترابری /دانشگاه َشمال آمل

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۸۹ تا تیر ۱۳۹۶
  شرکت سنگ راه خوی
  مهندسی عمران/ معماری/ دفتر فنی

پروژه ها

 • 1389
  بروژه های راهسازی - تعریض راه و راهداری
  دفتر فنی و نقشه بردار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • راه و باند
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • متره و برآورد
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • راه و باند
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com