مختصری از من

سخت کوشی فراوان من در هر زمینه، زبانزد اشنایان است.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

پروژه ها

 • 1396
  Fast Battery Charger
 • 1395
  Tic Tac Toe game

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • دو و میدانی
 • شنا
 • تایپ
 • موسیقی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Android Development
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C++ Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTMLCSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PHP Programming
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQLite
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Typing
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eclipse IDE
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Android Development
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Java Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C++ Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTMLCSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PHP Programming
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQLite
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Typing
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com