مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1367 تا 1371
  کارشناسی مدیزیت صنعتی
  /دانشگاه آزاد / معدل 17

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۱
  شرکت فولاد احسان
  مالی و حسابداری/ مدیز امورمالی و اداری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

پروژه ها

 • 1391
  طراحی سیستم
  رهبر گروه

افتخارات

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • امورمالی
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • امورمالی
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدیریت صنعتی
https://.com