مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی /دانشگاه تهران / معدل 17.38
 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مهندسی معدن
  گرایش اکتشاف معدن /دانشگاه تهران / معدل 14.83

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۶
  شرکت بهین بازار
  مهندسی صنایع/ Nestle Project Coordinator

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ارائه ساختار یک مدل سیستمی جهت تامین اقتصادی سوخت خودروها از منابع زیست توده (پایان نامه کارشناسی ارشد)
 • 1393
  دستیار آموزشی درس سمینار و روش تحقیق دکتر کرامتی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
 • 1393
  بررسی روش‌های قیمت‌گذاری گاز طبیعی (پروژه درسی)
 • 1392
  بررسی اثر تغییرات دما بر میزان مصرف گاز طبیعی در ایران با روش پنل دیتا (پروژه درسی)
 • 1392
  تخمین تابع تقاضای گاز بخش خانگی و بررسی تأثیر طرح هدفمندی یارانه‌ها بر مصرف گاز (پروژه درسی)

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Eviews
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • vensim
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره اکسل پیشرفته در موسسه توسعه

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com