مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1374 تا 1378
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه قزوین / معدل 16

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۸۱ تا هم اکنون
  شرکت یاتاقان بوش ایران
  مهندسی صنایع/ مدیر تضمین کیفیت

  توضیحات: 2- اجرای گمبا کایزن با بهره گیری از تكنيك هاي بهبود(SMED) با هدف بهبود در فرآیندها و کاهش هزینه ها
  3- روشهای خطا ناپذیرسازی(Poka-Yoke) و پیاده سازی آن درخطوط ماشینکاری و بهبود در فرآیندها و کاهش هزینه ها
  4- بالانس نمودن ایستگاههای کاری در قسمت بسته بندی و بهبود در لی اوت خطوط ماشینکاری
  5- آشنایی با الزامات و تشریح سیستم تعالی کیفیت درسازمان (EFQM) و اجرا و پیاده سازی آن در شرکت و اخذ گواهی تعهد به تعالی
  6- آشنایی با الزامات و تشریح سیستم جایزه ملی کیفیت (INQA) و نحوه خود ارزیابی توسط آن سیستم در سازمان و اجرای آن در شرکت و اخذ گواهی اهتمام به کیفیت
  7- پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت ISO/TS16949 و اخذ گواهینامه از شرکت های RWTUF,MIC,SWISS CERT
  8- پیاده سازی و استقرار کامل سیستم مدیریت کیفیت ISO17025 و اخذ گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاهها از مرکز ملی صلاحیت ایران
  9- پیاده سازی و استقرار الزامات آزمایشگاههای همکار اداره استاندارد ملی ایران و و اخذ گواهینامه آکرودیته برای آزمایشگاههای شرکت
  10- مشارکت در تدوین استانداردهای ملی ایران در سمت دبیر و رئیس تدوین

دانش تخصصی

 • مهندسی صنایع
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه های آموزشی

ابزار و نرم افزار

 • مهندسی صنایع
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی صنایع
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه های آموزشی
https://.com