مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1357 تا 1371
  دیپلم علوم تجربی
  / معدل 16

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  ماشین سازی ویژه
  مسئول دفتر/ کارمند پروژه
 • اردیبهشت ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ۱۳۸۹
  همایش سازان آشنا
  مسئول دفتر/ مسئول د فتر
 • فروردین ۱۳۷۹ تا آذر ۱۳۸۶
  فراب
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر
 • فروردین ۱۳۷۴ تا مهر ۱۳۷۶
  وزارت مسکن و شهرسازی
  منابع انسانی و آموزش/ کارمند دبیرخانه

پروژه ها

 • 1390
  تصفیه خانه فاضلاب شهرهمدان- شهر رزن- شهر کرمانشاه- تصفیه خانه آب شهر سقز
  هماهنگ کننده دفتر ستاد و کارگاههای مربوطه

  توضیحات: در سمت کنترل و هماهنگ کننده پروژه از سال 90 تا کنون فعالیت داشته ام و از سال 1387 تا سال 1390 در همان شرکت (ماشین سازی ویژه ) در بخش بازرگانی مشغول بودم.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزارهای اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: intermadiat
https://.com