مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد واحد قائم شهر / معدل 16.98

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شهرداری سیرجان
  مالی و حسابداری/ مدیر عامل سازمان خدمات موتوری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com