مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  دکتری مدیریت عالی گردشگری (DBA in Tourism)
  /دانشگاه موسسه آموزش عالی بهار
 • 1392 تا 1393
  کارشناسی ارشد تکمیلی مدیریت گردشگری (Post MBA in Tourism)
  /دانشگاه موسسه آموزش عالی بهار
 • 1380 تا 1382
  کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی
  /دانشگاه تربیت مدرس
 • 1376 تا 1380
  کارشناسی نمایش
  گرایش بازیگری/کارگردانی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
 • 1369 تا 1371
  فوق دیپلم مرمت ابنیه و بافت های تاریخی
  /دانشگاه مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۷۱ تا هم اکنون
  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور
  معاون دفتر امور بین الملل

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس تاریخ و هنر ایران و جهان - مرکز آموزش علمی کاربردی میراث فرهنگی
 • 1395
  تدریس مبانی هنرهای تجسمی - مرکز آموزش علمی کاربردی میراث فرهنگی
 • 1392
  تا سال 1395 تدریس تاریخ هنر ایران و جهان، مبانی هنرهای تجسمی، فرهنگ و اقوام ایرانی و آشنایی با صنایع دستی ایران - موسسه آموزشی پژوهشی گردشگران پایدار گیل - رشت
 • 1386
  تدریس تاریخ هنر ایران و جهان - مرکز آموزش علمی کاربردی اسکندری

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • تئاتر - سینما - طبیعت گردی - گردشگری

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • مدیریت گردشگری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Futures Studies (آینده پژوهی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • صنایع دستی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: TOLIMO
دانش تخصصی
 • مدیریت گردشگری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Futures Studies (آینده پژوهی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • صنایع دستی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com