مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مدیریت مالی
  گرایش مالی /دانشگاه غیر انتفاعی کار / معدل 14

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت بیمه البرز-نمایندگی کد 3977
  مسئول صدور انواع بیمه نامه و منشی و مسئول امور دفتری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی-امور بیمه-آشنایی با کامپیوتر و امور دفتری و ارتباط با مشتری-آشنایی با تایپ وword -exel
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • exel-Microsoft Word
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی-امور بیمه-آشنایی با کامپیوتر و امور دفتری و ارتباط با مشتری-آشنایی با تایپ وword -exel
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com