مختصری از من

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مشارکت درپروژه های اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • ترکی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com