مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش Marketing /دانشگاه Westminester
 • 1378 تا 1382
  کارشناسی اقتصاد بازرگانی
  گرایش اقتصاد /دانشگاه آزاد اسلامی

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۷ تا تیر ۱۳۹۴
  صنایع انرژی
  مهندسی نفت/معدن/ طراح
 • بهمن ۱۳۸۶ تا دی ۱۳۸۷
  ناموران
  مسئول دفتر/ منشی و هماهنگ کننده
 • مرداد ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۸۶
  کنسرسیوم آزان
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PDMS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: ILTS
https://.com