مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد زبان و ادبات فارسي
  /دانشگاه ساوه / معدل 16

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  جوزان فيلم
  نويسنده
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۶
  پیک فرهنگ شهر
  مدیر داخلی
 • مهر ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  شركت مهندسي قادر پناه
  مدير اداري
 • آبان ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۱
  روزنامه ي شوت ورزشي
  روزنامه نگار
 • خرداد ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۸۹
  شركت آراد هيوا طب
  مدير فروش
 • خرداد ۱۳۸۴ تا شهریور ۱۳۸۴
  سريال در چشم باد
  دستيار دكور

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com