مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه تهران جنوب _فنی مهندسی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  پژوهشگاه صنعت نفت ایران
  کارآموز

  توضیحات: کارآموزی اینجانب در پژوهشکده حفاظت صنعتی بخش بازدارنده خوردگی و الکتروشیمی بوده و در این مدت تست های ارزیابی بازدازنده ها از جمله Wheel test و loop انجام شد تست های کف و امولسیون و رسوب بازدارنده ها انجام شد تست ارزیابی خوردگی ضدیخ_ در بخش الکتروشیمی تست های پلاریزاسیون و کرونوآمپرومتری و LPR انجام شد_ تست اندازه گیری فسفات آب
  کار با دستگاههای UV_vis و توربیدومتری و کوانتومتری
  آشنایی با آزمایشگاههای متالوگرافی و پوشش
  محلول سازی و کالیبره کردن دستگاه UV_Vis

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • chem draw
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com