مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
  گرایش زراعت /دانشگاه لرستان / معدل 17.8

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1386

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com