مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه پیام نور / معدل 13.8

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
  اداره سرشماری نفوس مسکن
  کارشناس امار
 • شهریور ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۰
  اموزش پرورش
  مدیریت فضای مجازی تحت وب بخش بسیج دانش آموزی

دانش تخصصی

 • اتوماسیون اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • آشنایی با برنامه نویسی طراحی وب
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزارهای عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اتوماسیون اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • آشنایی با برنامه نویسی طراحی وب
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com