مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1386
  کارشناسی لیسانس ادبیات
  /دانشگاه ازاد / معدل 18

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  پست بانک
  مسئول دفتر/ کارهای ثبتی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com