مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم کامپیوتر
  گرایش ای تی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  سان
  سخت افزار و شبکه/ کار شبکه و ای اتی

دانش تخصصی

 • شبکه و سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه و سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
https://.com