مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1386
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش تولید /دانشگاه آزادتبریز / معدل 17.02

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1364
  تدریس دروس حسابداری در آموزش وپرورش به مدت بیش از25سال ازسال64تا 88وتدریس در داشگاه فنی وحرفه ای ومدیر گروه حسابداری به مدت 35 ترم وتدریس در دانشگاه غیر انتفاعی وسما
 • 1364
  تدریس دروس حسابداری در آموزش وپرورش به مدت بیش از 25 سال ازسال 64 تا88 وتدریس در دانشگاه فنی وحرفه ای ومدیر گروه رشته حسابداری به مدت 35ترم وتدریس در دانشگاه غیرانتفاعی وسما

پروژه ها

 • 1386
  تالیف کتاب حسابداری شرکتها جلد اول ودوم
  مولف

  توضیحات: تالیف کتاب کنکور کاردانی در انتشارات ترمه تهران در 748صفحه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • رافع 6و7 وسپیدار سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com