مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر / معدل 19.2

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله ی بررسی خطا های سه فاز در شبکه قدرت و پروژه ساخت پلکان موزیکال

افتخارات

 • 1395
  کسب رتبه 1 رشته مهندسی برق قدرت در دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
 • 1395
  دانشجوی برتر رشته مهندسی برق قدرت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کنترل و ابزار دقیق
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهارت
 • PLC S7
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهارت
 • برق صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهارت

ابزار و نرم افزار

 • Proteus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • DIgSILENT PowerFactory
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Simantic
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهارت
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل و ابزار دقیق
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهارت
 • PLC S7
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهارت
 • برق صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهارت
https://.com